Project information
Stemness factors and the p53 family proteins in pediatric sarcomas: A dysregulated transcriptional network as a potential therapeutic target

Project Identification
NU20J-07-00004
Project Period
5/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt reaguje na naléhavou potřebu lepšího poznání molekulárních mechanismů, které podmiňují vznik vysoce maligních sarkomů dětského věku, za účelem odhalení účinných přístupů k léčbě těchto vzácných nádorů. Naše výsledky ukazují, že agresivní fenotyp sarkomových buněk závisí na expresi transkripčních faktorů spojených s kmenovostí. Tyto faktory jsou obecně inhibovány proteiny rodiny p53, jejichž aktivita tak zabraňuje reprogramování buněk. Vzhledem k častému výskytu sarkomů s aberantní funkcí p53 bude v navrhovaném projektu ve spolupráci se zahraničními partnery určeno: (1) zda existuje vztah mezi expresí klíčových faktorů kmenovosti, proteiny p53 a tumorigenním potenciálem sarkomových buněk, (2) zda naše nově vyvinutá léčiva reaktivující proteiny p53 snižují expresi faktorů kmenovosti a účinně eliminují sarkomové kmenové buňky. Za použití sarkomových linií derivovaných od pacientů, xenograftových myších modelů i analýz nádorových tkání přinese tento projekt zásadní poznatky ohledně využitelnosti inhibice faktorů kmenovosti skrze reaktivaci p53 v léčbě agresivních sarkomů u dětí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.