Informace o projektu
Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapie

Kód projektu
NU20J-07-00004
Období řešení
5/2020 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt reaguje na naléhavou potřebu lepšího poznání molekulárních mechanismů, které podmiňují vznik vysoce maligních sarkomů dětského věku, za účelem odhalení účinných přístupů k léčbě těchto vzácných nádorů. Naše výsledky ukazují, že agresivní fenotyp sarkomových buněk závisí na expresi transkripčních faktorů spojených s kmenovostí. Tyto faktory jsou obecně inhibovány proteiny rodiny p53, jejichž aktivita tak zabraňuje reprogramování buněk. Vzhledem k častému výskytu sarkomů s aberantní funkcí p53 bude v navrhovaném projektu ve spolupráci se zahraničními partnery určeno: (1) zda existuje vztah mezi expresí klíčových faktorů kmenovosti, proteiny p53 a tumorigenním potenciálem sarkomových buněk, (2) zda naše nově vyvinutá léčiva reaktivující proteiny p53 snižují expresi faktorů kmenovosti a účinně eliminují sarkomové kmenové buňky. Za použití sarkomových linií derivovaných od pacientů, xenograftových myších modelů i analýz nádorových tkání přinese tento projekt zásadní poznatky ohledně využitelnosti inhibice faktorů kmenovosti skrze reaktivaci p53 v léčbě agresivních sarkomů u dětí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.