Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakterií (NPHIRPHGK)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
NU20-05-00166
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Nárůst rezistence mikroorganismů je současný celosvětový problém nejen u hospitalizovaných pacientů, ale také u pacientů léčených ambulantně. Je proto nutné hledat terapeutické alternativy, které by mohly snížit selekční tlak antibiotik na dané mikroorganismy a zvýšily by šanci na jejich eradikaci. V současné době se dostávají do popředí zájmu ve wound managementu i v lokálním podání přírodní produkty. Jedním z velmi nadějných materiálů je přírodní pryskyřice Gum Karaya (GK), která na základě našich předběžných výsledků splňuje současné požadavky na dočasný kryt ran (podpora epitelizace, antimikrobiální aktivita, absorpce exudátu aj.). V projektu se zaměříme na moderní přístup k hojení infikované rány, kdy využijeme pryskyřici GK v různých formách (hydrogel, porézní film a vlákenný kryt) na řízené uvolňování antibakteriálních biogenních systémů (bakteriofágů, antibakteriálních proteinů a nanočástic) zaměřených proti multirezistentním kmenům bakterií. Účinnost krytů vůči bakteriím bude testována preklinicky na animálním modelu prasete.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.