Žádost o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MŠMT/SPORT_VS_015/2020
Project Period
3/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Nastavení podmínek pro podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy