Žádost o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MŠMT/SPORT_VS_015/2020
Období řešení
3/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Nastavení podmínek pro podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy