Project information
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Project Identification
SS02030018
Project Period
1/2021 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Mendel University in Brno
Charles University
Palacký University, Olomouc
Czech University of Agriculture Prague
Research Institute of Ornamental Gardening Průhonice
T. G. Masaryk Water Research Institute
Czech Geological Survey
Administration of Protected Landscape Areas of the CR
Czech Hydrometeorological Insitute

Podstatou projektu je vytvoření výzkumného centra, sdružujícího přední tuzemské instituce, které se zabývají studiem a ochranou přírody, krajiny a biodiverzity. Vzniklé centrum bude jednak řešit aktuální problémy, které se v krajině i ve specifických ekosystémech objevují, dále navrhovat management a konkrétní opatření, jež je třeba učinit, ale zároveň si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a biodiverzity.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.