Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Přístrojové vybavení fyzikálního praktika z atomové fyziky

Project Identification
FRVS/286/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem bakalářského studia Fyziky a fyzice příbuzných oborů je nejenom připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech, ale také jeho řádná praktická příprava, která mu umožní přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Absolvent se tedy musí nejenom dobře obeznámit s fundamentálními zákony reálného světa, ale také si musí osvojil způsob myšlení, který mu umožňuje samostatně řešit fyzikální a fyzikálně technické problémy praktického charakteru.


Se základními i pokročilými metodami měření fyzikálních veličin a s klíčovými experimenty fyziky jsou studenti seznamováni ve třech semestrech fyzikálního praktika. Fyzikální praktikum 3 je zaměřeno na studium základních fyzikálních jevů zejména z oblasti atomové fyziky. Toto praktikum uzavírá povinnou experimentální průpravu studentů, a proto úlohy v něm řešené patří mezi náročnější.


Cílem navrhovaného projektu je zásadní inovace a revize Fyzikálního praktika 3, která umožní studentům řešit fyzikálně zajímavé problémy takovým způsobem, který bude nejen tvůrčí, ale také co nejvíce podobný tomu, který je od absolventů vyžadován v praxi. Je samozřejmostí, že některé z navrhovaných experimentů budou řízené počítačem. Většina z těchto experimentů bude využita rovněž pro demonstraci klíčových jevů v povinných přednáškách základního kurzu fyziky.