Přístrojové vybavení fyzikálního praktika z atomové fyziky

Kód projektu
FRVS/286/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem bakalářského studia Fyziky a fyzice příbuzných oborů je nejenom připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech, ale také jeho řádná praktická příprava, která mu umožní přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Absolvent se tedy musí nejenom dobře obeznámit s fundamentálními zákony reálného světa, ale také si musí osvojil způsob myšlení, který mu umožňuje samostatně řešit fyzikální a fyzikálně technické problémy praktického charakteru.


Se základními i pokročilými metodami měření fyzikálních veličin a s klíčovými experimenty fyziky jsou studenti seznamováni ve třech semestrech fyzikálního praktika. Fyzikální praktikum 3 je zaměřeno na studium základních fyzikálních jevů zejména z oblasti atomové fyziky. Toto praktikum uzavírá povinnou experimentální průpravu studentů, a proto úlohy v něm řešené patří mezi náročnější.


Cílem navrhovaného projektu je zásadní inovace a revize Fyzikálního praktika 3, která umožní studentům řešit fyzikálně zajímavé problémy takovým způsobem, který bude nejen tvůrčí, ale také co nejvíce podobný tomu, který je od absolventů vyžadován v praxi. Je samozřejmostí, že některé z navrhovaných experimentů budou řízené počítačem. Většina z těchto experimentů bude využita rovněž pro demonstraci klíčových jevů v povinných přednáškách základního kurzu fyziky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.