Botanická zahrada PřF MU - Vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu (Botanická zahrada - akumulační nádrž)

Project Identification
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010272
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podstata projektu spočívá v osazení nové akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod v areálu Botanické zahrady PřF MU. Navrhovaný projekt má za cíl využít srážkových vod odtékajících ze střech skleníků a dalších ploch k závlaze rostlin ve sklenících botanické zahrady a také pro zálivku venkovních rostlin.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.