Botanická zahrada PřF MU - Vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu (Botanická zahrada - akumulační nádrž)

Kód projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010272
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Podstata projektu spočívá v osazení nové akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod v areálu Botanické zahrady PřF MU. Navrhovaný projekt má za cíl využít srážkových vod odtékajících ze střech skleníků a dalších ploch k závlaze rostlin ve sklenících botanické zahrady a také pro zálivku venkovních rostlin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.