Feedbacks between Biodiversity and Climate (FeedBaCks)

Project Identification
SS70010002
Project Period
3/2021 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt mezinárodního výzkumného konsorcia klimatologů a vegetačních ekologů se zabývá zpětnými vazbami mezi změnami klimatu a změnami vegetace. Zatímco vlivy klimatické změny na vegetaci jsou prozkoumány relativně dobře a zahrnuty v současných modelech, vlivy změn vegetace (zejména její druhové a funkční diverzity) na regionální klima jsou známy málo. Projekt zkoumá právě tyto zpětné vazby.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.