Project information
Etiopatogeneze vybraných chorob dutiny ústní, jejich diagnostika a léčebné přístupy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Předložený projekt se bude zabývat výzkumem zevních i vnitřních příčin rozvoje vybraných nemocí dutiny ústní, jejich diagnostiky i léčby. Vybraná témata budou navazovat na výsledky předchozího projektu specifického výzkumu a grantových projektů řešených na Stomatologické klinice LF MU a FNUSA; k řešení budou použity klinické a zobrazovací metody i moderní molekulárně-biologické a mikrobiologické přístupy.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.