Morfologické ukazatele časných ontogenetických procesů lidského skeletu, zubů a kůže na individuální a populační úrovni

Project Identification
MUNI/A/1609/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vznik a fixace některých struktur lidského těla v časných fázích ontogeneze umožňuje využít je diagnosticky jako ontogenetických markerů. Srovnáním jejich variability s aktuálním stavem organismu (prospívání, zdraví, růst, sexualita, délka života) můžeme odhadovat význam příslušné ontogenetické fáze pro následný život jedince a z jejich souvislostí s externími faktory (stres, strava, fyzická zátěž) lze usuzovat na roli různých externích vlivů v tomto procesu. Cílem projektu je podpořit diplomové a disertační práce studentů, kteří se orientují tímto směrem auxologie člověka a studují ontogenetické markery. Na dostupných zdrojích kosterních souborů a dosud získaných dat budeme testovat hypotézy v rámci ontogenetických teorií o vlivu procesů časných ontogenetických fází na budoucí vývoj, růst a celkové prospívání.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.