Informace o projektu
Morfologické ukazatele časných ontogenetických procesů lidského skeletu, zubů a kůže na individuální a populační úrovni

Kód projektu
MUNI/A/1609/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Vznik a fixace některých struktur lidského těla v časných fázích ontogeneze umožňuje využít je diagnosticky jako ontogenetických markerů. Srovnáním jejich variability s aktuálním stavem organismu (prospívání, zdraví, růst, sexualita, délka života) můžeme odhadovat význam příslušné ontogenetické fáze pro následný život jedince a z jejich souvislostí s externími faktory (stres, strava, fyzická zátěž) lze usuzovat na roli různých externích vlivů v tomto procesu. Cílem projektu je podpořit diplomové a disertační práce studentů, kteří se orientují tímto směrem auxologie člověka a studují ontogenetické markery. Na dostupných zdrojích kosterních souborů a dosud získaných dat budeme testovat hypotézy v rámci ontogenetických teorií o vlivu procesů časných ontogenetických fází na budoucí vývoj, růst a celkové prospívání.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.