Diagnostika a modelování plazmatu 4

Cílem projektu je podpora studentů magisterského a doktorského studia oboru Fyzika plazmatu, kteří se budou podílet na řešení dílčích vědecko-výzkumných úkolů, jimiž se Ústav fyzikální elektroniky a centrum CEPLANT dlouhodobě zabývá. Výsledky těchto prací budou publikovány v mezinárodních časopisech a prezentovány na konferencích a workshopech (v případě, že to bude s ohledem na COVID-19 možné).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.