Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle, na jejich chování, transformační mechanismy a jejich působení, vč. změn, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek

Project Identification
MUNI/A/1182/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví a Chemie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a rovněž i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Studenti podílející se na tomto projektu můžou rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a získávat vědecky cenné nové výsledky v těchto oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiom, metabolismus, mikrofluidika, supramolekulární chemie, chemie makromolekul, fotochemie, a případně jejich aplikace. V návaznosti na jednotlivé výzkumné projekty jim umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Jako výstupy projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a konkrétní realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.