Molecular mechanisms and evolution of RNA polyadenylation in euglenophyte plastids

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA21-19664S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University of Ostrava

Euglenofyti jsou skupina charizmatických jednobuněčných řas s plastidem vzniklým složitým procesem sekundární endosymbiózy. Modelový druh Euglena gracilis je již dlouho používán při zkoumání základních biologických otázek a nadějné je jeho možné biotechnologické využití. V nedávné době byla pro euglenu získána genomová data a vypracována metoda cílených genetických manipulací. Na základě tohoto kritického pokroku, předchozí práce v laboratoři navrhovatele a nových překvapivých vhledů navrhujeme osvětlit málo probádaný fenomén RNA polyadenylace v plastidech euglenofytů. Pomocí kombinace různých metod definujeme charakteristiky 3’-konců RNA v plastidu E. gracilis, určíme distribuci plastidové RNA polyadenylace v různých skupinách euglenofytů, charakterizujeme kandidáty na plastidové proteiny účastnící se poly- a deadenyalce, a zasadíme plastidovou RNA polyadenylaci do širšího funkčního a evolučního kontextu. Výsledky významně posunou naše znalosti o základních molekulárních procesech v plastidech obecně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.