Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023674
Project Period
1/2021 - 2/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Aktivity týmu MU budou zaměřeny na výzkum a rešerše metod rozpoznávacích algoritmů a nástrojů matematické statistiky, vytvoření metodiky pro popis a implementaci hodnotového toku, výzkum a vývoj rozpoznávacích algoritmů pro potřeby zpracování velkých průmyslových dat a na rozvoj simulačních algoritmů využívajících výstupů analýzy velkých dat. Cílem je vyvinutí matematického modelu hodnotového toku a metod pro automatické rozpoznávání jeho pravidelnosti. Aplikace těchto metod přinese efektivní uspořádání dat a následné využití v přesnějším, rychlejším a přehlednějším plánování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.