Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023674
Období řešení
1/2021 - 2/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Aktivity týmu MU budou zaměřeny na výzkum a rešerše metod rozpoznávacích algoritmů a nástrojů matematické statistiky, vytvoření metodiky pro popis a implementaci hodnotového toku, výzkum a vývoj rozpoznávacích algoritmů pro potřeby zpracování velkých průmyslových dat a na rozvoj simulačních algoritmů využívajících výstupů analýzy velkých dat. Cílem je vyvinutí matematického modelu hodnotového toku a metod pro automatické rozpoznávání jeho pravidelnosti. Aplikace těchto metod přinese efektivní uspořádání dat a následné využití v přesnějším, rychlejším a přehlednějším plánování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.