Project information
Biologická kontrola rostlinných invazí a expanzí pomocí původních poloparazitických rostlin

Investor logo
Project Identification
GA21-22488S
Project Period
4/2021 - 3/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Invaze nepůvodních druhů rostlin a expanze původních dominant zásadně přispívají k poklesu
biodiversity ekosystémů. Původní druhově bohatá rostlinná společenstva jsou vlivem invazí
nebo expanzí přeměňována na porosty, kde zcela převládá jeden nebo několik málo druhů.
Několik pionýrských studií poukázalo na možnost potlačení těchto invazních a expanzivních
rostlin pomocí původních poloparazitických rostlin a tím i následné obnovy invadovaných
biotopů. Cílem navrhovaného projektu je systematický průzkum zmíněného potenciálu
poloparazitických rostlin. Metodika bude zahrnovat zejména studium anatomie haustoriových
napojení, terénní výsevové pokusy a rozbor stanovištní ekologie poloparazitů, invazních a expanzivních druhů rostlin. Mimoto budou zkoumána rizika spojená s možným použitím
parazitických rostlin jako biologické kontroly, což bude zahrnovat literární přehled vlivu
nepůvodních parazitických rostlin na společenstva mimo jejich přirozený areál a analýzy
asociace mezi diverzitou společenstev a výskytem jednotlivých druhů parazitických rostlin na
úrovni Evropy.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.