Informace o projektu
Biologická kontrola rostlinných invazí a expanzí pomocí původních poloparazitických rostlin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-22488S
Období řešení
4/2021 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Invaze nepůvodních druhů rostlin a expanze původních dominant zásadně přispívají k poklesu
biodiversity ekosystémů. Původní druhově bohatá rostlinná společenstva jsou vlivem invazí
nebo expanzí přeměňována na porosty, kde zcela převládá jeden nebo několik málo druhů.
Několik pionýrských studií poukázalo na možnost potlačení těchto invazních a expanzivních
rostlin pomocí původních poloparazitických rostlin a tím i následné obnovy invadovaných
biotopů. Cílem navrhovaného projektu je systematický průzkum zmíněného potenciálu
poloparazitických rostlin. Metodika bude zahrnovat zejména studium anatomie haustoriových
napojení, terénní výsevové pokusy a rozbor stanovištní ekologie poloparazitů, invazních a expanzivních druhů rostlin. Mimoto budou zkoumána rizika spojená s možným použitím
parazitických rostlin jako biologické kontroly, což bude zahrnovat literární přehled vlivu
nepůvodních parazitických rostlin na společenstva mimo jejich přirozený areál a analýzy
asociace mezi diverzitou společenstev a výskytem jednotlivých druhů parazitických rostlin na
úrovni Evropy.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.