Project information
Numerické modely pro optimalizaci inovativních supertvrdých materiálů

Project Identification
FW03010533
Project Period
4/2021 - 3/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
SHM, s.r.o.
Plasma Solve s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout a validovat simulační nástroj pro simulaci toku iontů v magnetronovém naprašování, validovat existující simulační nástroj pro simulaci neutrálů v magnetronovém naprašování. Paralelně s vývojem softwaru bude probíhat diagnostika depozičního procesu, jejíž výsledky budou použity pro validaci simulací. Výsledné modely budou dále aplikovány na vrstvy ta-C a AlCrN připravované v průmyslové depoziční komoře. Tyto vrstvy se využívají zejména ve strojírenství a leteckém průmyslu. Simulační nástroje společně s diagnostikou průmyslového depozičního procesu významně urychlí optimalizaci těchto povlaků.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.