Informace o projektu
Numerické modely pro optimalizaci inovativních supertvrdých materiálů

Kód projektu
FW03010533
Období řešení
4/2021 - 3/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
SHM, s.r.o.
Plasma Solve s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout a validovat simulační nástroj pro simulaci toku iontů v magnetronovém naprašování, validovat existující simulační nástroj pro simulaci neutrálů v magnetronovém naprašování. Paralelně s vývojem softwaru bude probíhat diagnostika depozičního procesu, jejíž výsledky budou použity pro validaci simulací. Výsledné modely budou dále aplikovány na vrstvy ta-C a AlCrN připravované v průmyslové depoziční komoře. Tyto vrstvy se využívají zejména ve strojírenství a leteckém průmyslu. Simulační nástroje společně s diagnostikou průmyslového depozičního procesu významně urychlí optimalizaci těchto povlaků.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.