Project information
Formování a vývoj sedimentárních pánví Českého masívu a Západních Karpat ve světle jejich depozičního záznamu (FVSP)

Project Identification
MUNI/A/1394/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium formování sedimentárních pánví a jejich výplně při použití širšího spektra geologických disciplín a jejich výzkumných metod (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..). Pozornost bude věnována především geologickým jednotkám Českého masívu a Západních Karpat ve stratigrafickém rozsahu paleozoikum až kenozoikum a následnému srovnání s obdobnými sedimentárními jednotkami v Evropě a ve světě.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.