Project information
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 10

Cílem projektu je podpořit studenty magisterského a zejména pak doktorského stupně studia oboru Fyzika plazmatu. Tito studenti se budou podílet na realizaci dílčích vědecko-výzkumných úkolů, jimiž se Ústav fyzikální elektroniky a centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Výsledky prací budou publikovány v mezinárodních časopisech a v případě, že to bude s ohledem na COVID-19 možné, prezentovány i na konferencích a workshopech s mezinárodní účastí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.