Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 10

Project Identification
MUNI/A/1093/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je podpořit studenty magisterského a zejména pak doktorského stupně studia oboru Fyzika plazmatu. Tito studenti se budou podílet na realizaci dílčích vědecko-výzkumných úkolů, jimiž se Ústav fyzikální elektroniky a centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Výsledky prací budou publikovány v mezinárodních časopisech a v případě, že to bude s ohledem na COVID-19 možné, prezentovány i na konferencích a workshopech s mezinárodní účastí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.