Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 10

Kód projektu
MUNI/A/1093/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je podpořit studenty magisterského a zejména pak doktorského stupně studia oboru Fyzika plazmatu. Tito studenti se budou podílet na realizaci dílčích vědecko-výzkumných úkolů, jimiž se Ústav fyzikální elektroniky a centrum CEPLANT dlouhodobě zabývají. Výsledky prací budou publikovány v mezinárodních časopisech a v případě, že to bude s ohledem na COVID-19 možné, prezentovány i na konferencích a workshopech s mezinárodní účastí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.