Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie 2 (SVMIK)

Project Identification
MUNI/A/1221/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt má za cíl podpořit výzkumnou práci studentů magisterského studijního programu Mikrobiologie a studentů doktorského studijního programu Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Díky finančním zdrojům z tohoto projektu budou částečně hrazeny materiální náklady spojené s vypracováním studentských závěrečných prací. Finanční náklady na experimentální práci v mikrobiologických laboratořích jsou vysoké, zahrnují nákup chemikálií a reagencií a velkého množství spotřebního materiálu. Důležitou součástí studia mikrobiologie je také prezentace dosažených výsledků na národních nebo mezinárodních konferencích. Předkládaný projekt umožní zvýšit kvalitu závěrečných prací studentů mikrobiologie i celkovou profesní kvalitu absolventů tohoto oboru.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.