Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie 2 (SVMIK)

Kód projektu
MUNI/A/1221/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt má za cíl podpořit výzkumnou práci studentů magisterského studijního programu Mikrobiologie a studentů doktorského studijního programu Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Díky finančním zdrojům z tohoto projektu budou částečně hrazeny materiální náklady spojené s vypracováním studentských závěrečných prací. Finanční náklady na experimentální práci v mikrobiologických laboratořích jsou vysoké, zahrnují nákup chemikálií a reagencií a velkého množství spotřebního materiálu. Důležitou součástí studia mikrobiologie je také prezentace dosažených výsledků na národních nebo mezinárodních konferencích. Předkládaný projekt umožní zvýšit kvalitu závěrečných prací studentů mikrobiologie i celkovou profesní kvalitu absolventů tohoto oboru.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.