Specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“

Projekt je zaměřen na specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“, především v oborech strukturní a rostlinné biologie, genomiky, proteomiky a molekulární medicíny. Při řešení výzkumných úkolů budou využívány a kombinovány pokročilé biologické, biochemické, biofyzikální a bioinformatické metody. Řešení jednotlivých cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou částí jsou studenti doktorských studijních programů garantovaných ústavy Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) a Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.