Project information
Biomedicínské vědy II (BIOMED)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je podporovat výzkum v oblasti Biomedicínských věd. Konkrétně se jedná o využití metod molekulární biologie, genetiky a buněčné k biologie k získávání nových vědeckých poznatků, které mohou vést k objasnění podstaty lidských onemocnění. Do projektu budou zapojeny všechny vědecké týmy Biologického ústavu LF MU. Klíčovou součástí je zapojení doktorských a magisterských studentů LF MU.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.