Odhalení mechanismu formování nervové trubice

Investor logo
Project Identification
GA22-06405S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Formování nervové trubice (NT) je komplexní morfogenetický proces u obratlovců, na kterém se podílí koordinované buněčné pohyby. Jedním z nich je apikální konstrikce, což je zúžení aktomyosinových komplexů, které vede ke snížení apikální povrchu buňky. Formování NT zahrnuje také tzv. planární buněčnou polaritu (PCP). PCP je univerzální vlastnost buněk, která se projevuje jako orientovaná lokalizace klíčových proteinů PCP v planární rovině buněk. Mutace genů PCP vedou k poruchám NT, které patří k nejčastějším vývojovým vadám, což poukazuje na důležitost těchto genů při formování NT. Avšak dodnes nejsou známy molekulární mechanismy, které by spojily PCP s apikální konstrikcí. Naše předběžné výsledky naznačují, že PCP protein Prickle2 může spouštět apikální konstrikci. V této studii použijeme mikroskopické metody s vysokým rozlišením v kombinaci s proteomickými metodami v embryích žáby Xenopus. Tato studie cílí na objevení nových mechanismů a molekul, které se podílí na formování NT.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.