Informace o projektu
Odhalení mechanismu formování nervové trubice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-06405S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Formování nervové trubice (NT) je komplexní morfogenetický proces u obratlovců, na kterém se podílí koordinované buněčné pohyby. Jedním z nich je apikální konstrikce, což je zúžení aktomyosinových komplexů, které vede ke snížení apikální povrchu buňky. Formování NT zahrnuje také tzv. planární buněčnou polaritu (PCP). PCP je univerzální vlastnost buněk, která se projevuje jako orientovaná lokalizace klíčových proteinů PCP v planární rovině buněk. Mutace genů PCP vedou k poruchám NT, které patří k nejčastějším vývojovým vadám, což poukazuje na důležitost těchto genů při formování NT. Avšak dodnes nejsou známy molekulární mechanismy, které by spojily PCP s apikální konstrikcí. Naše předběžné výsledky naznačují, že PCP protein Prickle2 může spouštět apikální konstrikci. V této studii použijeme mikroskopické metody s vysokým rozlišením v kombinaci s proteomickými metodami v embryích žáby Xenopus. Tato studie cílí na objevení nových mechanismů a molekul, které se podílí na formování NT.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.