Project information
Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů

Project Identification
GC22-24206J
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v. v. i.

Koseismické sesuvy doprovází ničivá zemětřesení, avšak dosud chybí nástroj pro jejich
objektivní odlišení od sesuvů vzniklých při dešťových srážkách. Podle našich zkušeností z Tchaj-wanu a jiných oblastí víme, že seismické spouštěče vedou k nárůstu pórových tlaků a prudkému rozpadu horniny a mobilizaci v jejich tělesech, proto předpokládáme že kosesmické sesuvy mohou být od těch dešťových odlišeny na základě souboru specifických morfometrických a strukturních znaků. To bude testováno v pohoří budovaném flyšovými horninami na Tchaj-wanu, kde dochází k silným zemětřesením i extrémním dešťům. Vybrané sesuvy budou podrobně zkoumány kombinací tradičních i nově použitých strukturních, morfometrických a numerických metod. Výstupy budou srovnány se sesuvy v mnohem klidnějším pohoří flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, kde sice nebyly dosud koseismické sesuvy identifikovány, avšak naše výzkumy v uplynulém roce prokázaly existenci aktivní tektoniky i doprovodných koseismických projevů. Projekt poskytuje jedinečnou možnost
spojit znalosti i zkušenosti expertů Česka a Tchaj-wanu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.