Informace o projektu
Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů

Kód projektu
GC22-24206J
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Koseismické sesuvy doprovází ničivá zemětřesení, avšak dosud chybí nástroj pro jejich
objektivní odlišení od sesuvů vzniklých při dešťových srážkách. Podle našich zkušeností z Tchaj-wanu a jiných oblastí víme, že seismické spouštěče vedou k nárůstu pórových tlaků a prudkému rozpadu horniny a mobilizaci v jejich tělesech, proto předpokládáme že kosesmické sesuvy mohou být od těch dešťových odlišeny na základě souboru specifických morfometrických a strukturních znaků. To bude testováno v pohoří budovaném flyšovými horninami na Tchaj-wanu, kde dochází k silným zemětřesením i extrémním dešťům. Vybrané sesuvy budou podrobně zkoumány kombinací tradičních i nově použitých strukturních, morfometrických a numerických metod. Výstupy budou srovnány se sesuvy v mnohem klidnějším pohoří flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, kde sice nebyly dosud koseismické sesuvy identifikovány, avšak naše výzkumy v uplynulém roce prokázaly existenci aktivní tektoniky i doprovodných koseismických projevů. Projekt poskytuje jedinečnou možnost
spojit znalosti i zkušenosti expertů Česka a Tchaj-wanu.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.