Zvýšení komerčního potenciálu technologie plazmatem upravené vody v agroprůmyslu ověřením zdravotní nezávadnosti takto ošetřené rostlinné produkce

Project Identification
MUNI/31/06202105/2021
Project Period
1/2022 - 11/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Argotechnologické aplikace využívající plazmatem ošetřenou vodu představující významný současný trend v aplikovaném výzkumu plazmatu. Pracoviště Aplikované plazmochemie je součástí tohoto proudu jako přidružený člen evropské sítě výzkumných center COST Action „CA19110 – Plasma applications for smart and sustainable agriculture“. Jedním z nejpalčivějších problému agro-plazmatických aplikací je efektivní a ekonomicky udržitelná produkce tzv. „plazmatem aktivované vody“ – biologicky a chemicky aktivního prostředí získaného působením elektrického výboje v kontaktu s vodou. Klíčovým krokem vpřed byl vynález technologie „CaviPlasma“ patentované v roce 2020, na němž se podíleli členové řešitelského týmu předkládaného projektu. Technologie umožňuje generaci průmyslově relevantních objemů plazmatem ošetřené vody s vysokou biologickou aktivitou výbojem v kavitačním mraku v kapalině. Její technologická připravenost byla v prosinci 2020 oceněna i odbornou porotou 1. ročníku národní akce „Transfera Technology day 2020“, v níž tato technologie zvítězila. Pilotní testy u aplikačních partnerů potvrdily významný biocidní účinek plazmatem aktivované vody na patogeny vyskytující se v prostředí uzavřených systémů skleníkového typu (hydroponie, akvaponie, klasické pěstitelství s půdními substráty), kde rozšíření patogenů rostlin představuje hrozbu se značným ekonomickým dopadem. Překážkou reálného zájmu o komercializaci však je chybějící informace o zdravotní nezávadnosti takto ošetřených plodin. Tato znalost je klíčová, neboť představuje zásadní riziko v procesu komercializace při zahájených jednáních s producenty rostlinné výroby (např. salátů, rajčat, paprik, okurek aj.). Bez provedení potřebných testů nelze pokračovat v započatých jednáních směřujících k uplatnění této technologie v praxi. Cílem předloženého projektu je proto v reálném prostředí ověřit zdravotní nezávadnost rostlinné produkce ošetřené plazmatem aktivovanou vodou generovanou v laboratořích žadatele.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.