Zvýšení komerčního potenciálu technologie plazmatem upravené vody v agroprůmyslu ověřením zdravotní nezávadnosti takto ošetřené rostlinné produkce

Kód projektu
MUNI/31/06202105/2021
Období řešení
1/2022 - 11/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Argotechnologické aplikace využívající plazmatem ošetřenou vodu představující významný současný trend v aplikovaném výzkumu plazmatu. Pracoviště Aplikované plazmochemie je součástí tohoto proudu jako přidružený člen evropské sítě výzkumných center COST Action „CA19110 – Plasma applications for smart and sustainable agriculture“. Jedním z nejpalčivějších problému agro-plazmatických aplikací je efektivní a ekonomicky udržitelná produkce tzv. „plazmatem aktivované vody“ – biologicky a chemicky aktivního prostředí získaného působením elektrického výboje v kontaktu s vodou. Klíčovým krokem vpřed byl vynález technologie „CaviPlasma“ patentované v roce 2020, na němž se podíleli členové řešitelského týmu předkládaného projektu. Technologie umožňuje generaci průmyslově relevantních objemů plazmatem ošetřené vody s vysokou biologickou aktivitou výbojem v kavitačním mraku v kapalině. Její technologická připravenost byla v prosinci 2020 oceněna i odbornou porotou 1. ročníku národní akce „Transfera Technology day 2020“, v níž tato technologie zvítězila. Pilotní testy u aplikačních partnerů potvrdily významný biocidní účinek plazmatem aktivované vody na patogeny vyskytující se v prostředí uzavřených systémů skleníkového typu (hydroponie, akvaponie, klasické pěstitelství s půdními substráty), kde rozšíření patogenů rostlin představuje hrozbu se značným ekonomickým dopadem. Překážkou reálného zájmu o komercializaci však je chybějící informace o zdravotní nezávadnosti takto ošetřených plodin. Tato znalost je klíčová, neboť představuje zásadní riziko v procesu komercializace při zahájených jednáních s producenty rostlinné výroby (např. salátů, rajčat, paprik, okurek aj.). Bez provedení potřebných testů nelze pokračovat v započatých jednáních směřujících k uplatnění této technologie v praxi. Cílem předloženého projektu je proto v reálném prostředí ověřit zdravotní nezávadnost rostlinné produkce ošetřené plazmatem aktivovanou vodou generovanou v laboratořích žadatele.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.