Project information
Ciliární Tau tubulin kináza 2 ve zdraví a nemoci: struktura a funkce

Investor logo
Project Identification
GA22-13277S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Tau tubulin kináza 2 (TTBK2) se vyprofilovala jako klíčový regulátor primárních cilií, senzorických organel se zásadními rolemi jak ve vývoji, tak v nemoci. Stále ovšem nerozumíme tomu, co tato kináza opravdu dělá, tedy co ji na molekulární úrovni činí nezbytnou pro ciliogenezi, a jakým způsobem to následně vede k souvisejícím patologiím.
Zde navržený výzkumný plán je zaměřený na objasnění molekulárních mechanismů a funkčních důsledků aktivit souvisejících s TTBK2 v ciliích. Projekt využívá nejmodernější metodiky (pokročilá mikroskopie, proteomika atd.) jak k ověřování experimentálních hypotéz tak vytváření nezatížených experimentálních strategií, s celkovou ambicí vyplnit mezery v našem chápání ohledně funkce, molekulárního mechanismu a regulace TTBK2 v ciliích. Plně věříme, že projekt má potenciál významně přispět k porozumění přesné úloze této kinázy při kontrole různých aspektů biologie cilií ve zdraví a nemoci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.