Informace o projektu
Ciliární Tau tubulin kináza 2 ve zdraví a nemoci: struktura a funkce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-13277S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tau tubulin kináza 2 (TTBK2) se vyprofilovala jako klíčový regulátor primárních cilií, senzorických organel se zásadními rolemi jak ve vývoji, tak v nemoci. Stále ovšem nerozumíme tomu, co tato kináza opravdu dělá, tedy co ji na molekulární úrovni činí nezbytnou pro ciliogenezi, a jakým způsobem to následně vede k souvisejícím patologiím.
Zde navržený výzkumný plán je zaměřený na objasnění molekulárních mechanismů a funkčních důsledků aktivit souvisejících s TTBK2 v ciliích. Projekt využívá nejmodernější metodiky (pokročilá mikroskopie, proteomika atd.) jak k ověřování experimentálních hypotéz tak vytváření nezatížených experimentálních strategií, s celkovou ambicí vyplnit mezery v našem chápání ohledně funkce, molekulárního mechanismu a regulace TTBK2 v ciliích. Plně věříme, že projekt má potenciál významně přispět k porozumění přesné úloze této kinázy při kontrole různých aspektů biologie cilií ve zdraví a nemoci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.