Díla chráněná autorským právem a požadavek dostatečné přesnosti a objektivity

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA22-22517S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V poslední době předkládají Soudnímu dvoru EU soudy členských států EU předběžné otázky týkající se předmětů chráněných autorskými právy stále častěji. Soudní dvůr Evropské unie se prostřednictvím své judikatury aktivně podílí na harmonizaci podmínek autorskoprávní ochrany. Jednou z takových podmínek je nejnověji požadavek „dostatečné přesnosti a objektivity“ výsledků umělecké a vědecké povahy, který SDEU stanovil jako pojmový znak autorských děl v právu Evropské unie. Hlavním cílem projektu je vyvinout, jak teoretický, tak metodologický, rámec pro klasifikaci předmětů chráněných autorským právem v návaznosti na judikaturu SDEU. Vnitrostátní právní úpravy členských států, zejména ve střední Evropě, budou rovněž analyzovány. Výzkumný tým se zaměří na posouzení podmínek, které mají být splněny, aby výsledek získal autorskoprávní ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována roli požadavku „dostatečné přesnosti a objektivity“.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.