Díla chráněná autorským právem a požadavek dostatečné přesnosti a objektivity

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-22517S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V poslední době předkládají Soudnímu dvoru EU soudy členských států EU předběžné otázky týkající se předmětů chráněných autorskými právy stále častěji. Soudní dvůr Evropské unie se prostřednictvím své judikatury aktivně podílí na harmonizaci podmínek autorskoprávní ochrany. Jednou z takových podmínek je nejnověji požadavek „dostatečné přesnosti a objektivity“ výsledků umělecké a vědecké povahy, který SDEU stanovil jako pojmový znak autorských děl v právu Evropské unie. Hlavním cílem projektu je vyvinout, jak teoretický, tak metodologický, rámec pro klasifikaci předmětů chráněných autorským právem v návaznosti na judikaturu SDEU. Vnitrostátní právní úpravy členských států, zejména ve střední Evropě, budou rovněž analyzovány. Výzkumný tým se zaměří na posouzení podmínek, které mají být splněny, aby výsledek získal autorskoprávní ochranu. Zvláštní pozornost bude věnována roli požadavku „dostatečné přesnosti a objektivity“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.