Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádoru

Project Identification
NU22-10-00054
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt je zaměřen na odhalování nových terapeutických cílů pro nízkomolekulární inhibitory nebo monoklonální protilátky v léčbě obrovskobuněčného kostního nádoru. Studie bude orientována na detailní analýzu aktivity receptorových tyrozinkináz (RTK) a navazujících signálních drah. Do studie budou zařazeny vzorky nativní nebo zamražené nádorové tkáně, a z nich derivované buněčné linie. Experimenty in vitro budou zaměřeny na vliv inhibice vybraných RTK a navazujících signálních drah nízkomolekulárními inhibitory na buněčnou proliferaci a indukci buněčné smrti. Získané výsledky budou validovány na in vivo modelu s využitím nádorových xenograftů v imunodeficientních myších.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.