Informace o projektu
Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádoru

Kód projektu
NU22-10-00054
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Projekt je zaměřen na odhalování nových terapeutických cílů pro nízkomolekulární inhibitory nebo monoklonální protilátky v léčbě obrovskobuněčného kostního nádoru. Studie bude orientována na detailní analýzu aktivity receptorových tyrozinkináz (RTK) a navazujících signálních drah. Do studie budou zařazeny vzorky nativní nebo zamražené nádorové tkáně, a z nich derivované buněčné linie. Experimenty in vitro budou zaměřeny na vliv inhibice vybraných RTK a navazujících signálních drah nízkomolekulárními inhibitory na buněčnou proliferaci a indukci buněčné smrti. Získané výsledky budou validovány na in vivo modelu s využitím nádorových xenograftů v imunodeficientních myších.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.