Gene Activation by T-DNA Tagging

Investor logo
Project Identification
GA506/94/1485
Project Period
1/1994 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Research Institute of Crop Production

Navržený projekt je založen na možnosti vnášení regulačních sekvencí DNA do rostlinného genomu pomocí T-DNA z Agrobacterium tumefaciens. Při jejich náhodné integraci může docházet k aktivaci genů, jenž jsou normálně neaktivní a jejichž transkripce je určitým způsobem regulována a časově či prostorově vymezena. Zkonstruovali jsme šest transformačních vektorů pro aktivaci rostlinných genů s dvěma typy aktivačních sekvencí: se zesilovačem transkripce a s regulovatelným promotorem. Spojením metod klasick genetické analýzy, molekulární genetiky a tkáňových kultur stanovíme transformační účinnosti konstruovaných vektorů u několika hospodářsky významných rostlinných druhů, určíme frekvence genových aktivací a odlišíme od mutací a somaklonální variability. Cílem je aktivace genů účastnících se morfogenních procesů v průběhu vývoje rostliny. Na základě získaných parametrů bude vypracován projekt pro praktické využití genové aktivace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.