Aktivace genů pomocí T-DNA tagging

Kód projektu
GA506/94/1485
Období řešení
1/1994 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Navržený projekt je založen na možnosti vnášení regulačních sekvencí DNA do rostlinného genomu pomocí T-DNA z Agrobacterium tumefaciens. Při jejich náhodné integraci může docházet k aktivaci genů, jenž jsou normálně neaktivní a jejichž transkripce je určitým způsobem regulována a časově či prostorově vymezena. Zkonstruovali jsme šest transformačních vektorů pro aktivaci rostlinných genů s dvěma typy aktivačních sekvencí: se zesilovačem transkripce a s regulovatelným promotorem. Spojením metod klasick genetické analýzy, molekulární genetiky a tkáňových kultur stanovíme transformační účinnosti konstruovaných vektorů u několika hospodářsky významných rostlinných druhů, určíme frekvence genových aktivací a odlišíme od mutací a somaklonální variability. Cílem je aktivace genů účastnících se morfogenních procesů v průběhu vývoje rostliny. Na základě získaných parametrů bude vypracován projekt pro praktické využití genové aktivace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.