Společnost a neživá příroda v regionu střední Evropy

Project Identification
MUNI/CORE/1598/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

(Geo)vědy o Zemi jsou v současné společnosti vnímány jako vedlejší obor a do povědomí se dostávají většinou pouze v rámci řešení „krizových situací“ či diskusí nad environmentálními otázkami. Pro historický vývoj a fungování našeho regionu je však neživá příroda mnohdy rozhodujícím faktorem. Geologická stavba území nejen že ovlivnila vznik samotného osídlení a následný geopolitický vývoj, ale i běžný každodenní život, vývoj společnosti a ekonomiky. Geologická stavba tak ovlivnila samotnou společnost a současně s ní i rozkvět poznání, zapříčinila zrod moderních věd a vznik a rozvoj technických oborů.
Předmět má tedy studentům ukázat úzké souvislosti mezi historickou i současnou společností a neživou přírodou, vliv neživé přírody na různé sféry lidské existence a její činnosti. Zejména se jedná o kulturní, společenské, humanitní a environmentální oblasti života, s přesahem do patřičných vědeckých oborů, a to především přírodovědných, lékařských a technických, jakož i ekonomických, politických a právních věd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.