Application of connectivity science in sustainable river and catchment management – promoting joint research and education (APPCONNECT)

Project Identification
93p3
Project Period
7/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Vienna

Cílem projektu je navázat dlouhodobější spolupráci mezi geografickými pracovišti na Masarykově univerzitě a Vídeňské univerzitě v oblasti výzkumu a vzdělávání. Odborný zájem obou pracovišť se protíná jednak v oblasti nově se vynořující vědy o konektivitě, ale také v regionálně zaměřených geografických výzkumech na česko-rakouském pomezí (národní parky Podyjí a Thayatal). Navrhovaný projekt má sloužit jako startovní platforma pro koncipování společné publikační činnosti a přípravy projektových návrhů. V oblasti vzdělávání pak má vytvořit prostor pro setkávání českých a rakouských studentů fyzické geografie prostřednictvím aktivního učení při terénním výzkumu (dis)konektivity ve fluviálních systémech bilaterálního národního parku Podyjí/Thayatal.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.