Informace o projektu
Využití vědy o konektivitě pro trvale udržitelné hospodaření s řekami a povodími – podpora společného výzkumu a vzdělávání (APPCONNECT)

Kód projektu
93p3
Období řešení
7/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien

Cílem projektu je navázat dlouhodobější spolupráci mezi geografickými pracovišti na Masarykově univerzitě a Vídeňské univerzitě v oblasti výzkumu a vzdělávání. Odborný zájem obou pracovišť se protíná jednak v oblasti nově se vynořující vědy o konektivitě, ale také v regionálně zaměřených geografických výzkumech na česko-rakouském pomezí (národní parky Podyjí a Thayatal). Navrhovaný projekt má sloužit jako startovní platforma pro koncipování společné publikační činnosti a přípravy projektových návrhů. V oblasti vzdělávání pak má vytvořit prostor pro setkávání českých a rakouských studentů fyzické geografie prostřednictvím aktivního učení při terénním výzkumu (dis)konektivity ve fluviálních systémech bilaterálního národního parku Podyjí/Thayatal.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.