Project information
Map literacy

Project Identification
MUNI/CORE/0771/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tématické mapy jsou základním prostředkem sdílení informací vázaných na prostor. Gramotnost v kontextu čtení a interpretace map jako vědeckých ilustrací nebo podpůrného prostředku rozhodování by měla být jednou ze základních kompetencí absolventů univerzitního studia. Podstatným aspektem potřeby rozvíjet tuto gramotnost je mnohočetné zkreslení informace, které mapy provází ze své podstaty. Nepominutelnou okolností je že vedle nutných zkreslení mapy obsahují často další chyby, ať již z důvodu neobratnosti autora nebo záměrné manipulace, které by měl být čtenář mapy schopen rozpoznat. V rámci kurikula na Geografickém ústavu se zaměřujeme na tvorbu map a v tomto projektu se chceme naopak zaměřit na získání a rozšíření znalostí nutných pro správné čtení a interpretaci map.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.