Informace o projektu
Mapová gramotnost

Kód projektu
MUNI/CORE/0771/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tématické mapy jsou základním prostředkem sdílení informací vázaných na prostor. Gramotnost v kontextu čtení a interpretace map jako vědeckých ilustrací nebo podpůrného prostředku rozhodování by měla být jednou ze základních kompetencí absolventů univerzitního studia. Podstatným aspektem potřeby rozvíjet tuto gramotnost je mnohočetné zkreslení informace, které mapy provází ze své podstaty. Nepominutelnou okolností je že vedle nutných zkreslení mapy obsahují často další chyby, ať již z důvodu neobratnosti autora nebo záměrné manipulace, které by měl být čtenář mapy schopen rozpoznat. V rámci kurikula na Geografickém ústavu se zaměřujeme na tvorbu map a v tomto projektu se chceme naopak zaměřit na získání a rozšíření znalostí nutných pro správné čtení a interpretaci map.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.