Project information
Physico-chemical principles of biomolecular coacervates (BioPhysDropLet)

Project Identification
MUNI/A/1453/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Biologické molekuly mohou za určitých podmínek vytvářet bezmembránové útvary fázově separované od okolního prostředí. Cílem našeho projektu je i) určit klíčové faktory, které ovlivňují vznik těchto organel, ii) pomocí kryo-elektronové mikroskopie a metody průměrování subtomogramů určit strukturu s vysokým rozlišením studovaných biomolekul - např. RNA Polymerázu II a jejich interakčních partnerů, iii) určit funkci fázově separovaných kapiček v biologických procesech. Výsledky projektu jsou publikovatelné v prestižních zahraničních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.